1. Postanowienia wstępne
Warunkiem dokonania zakupu w Hurtowni Erotycznej www.EroPlace.pl jest akceptacja regulaminu.


Właścicielem hurtowni internetowej www.EroPlace.pl jest firma Hurtownia YourNewStyle.pl sp. z o.o., ul. Brzezina 18, 44-177 Chudów, NIP: PL9691557921 , REGON: 241341088 , KRS: 0000338860 , BDO: 000136364 - Baza Danych Odpadowych, Recykling, Opakowania


Miejscem spełnienia świadczenia sprzedawcy jest:


Hurtownia nastawiona jest na odbiorców hurtowych, zajmujących się dalszą odsprzedażą towarów, dlatego też ceny będą dostępne tylko dla klientów zarejestrowanych i zalogowanych. Minimalna kwota zakupów w hurtowni to 300 zł netto w tradycyjnym systemie. W systemie dropshipping limit ten zostaje całkowicie zniesiony do 1 zł.

2. Rejestracja w systemie
Każdy klient, który będzie chciał dokonywać zakupów w naszej hurtowni, musi się zarejestrować. Rejestracja w systemie odbywa się w dwóch etapach.
• Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym trzeba podać podstawowe dane. Dane te są weryfikowane przez nasz system i naszych konsultantów do spraw sprzedaży. Sama rejestracja nie oznacza więc automatycznego przyznania dostępu do systemu zamówień.
• Po pozytywnej weryfikacji, klient otrzymuje informację o aktywowaniu konta - poprzez mail lub telefonicznie. Od tego momentu można dokonywać zamówień.

3. Zarządzanie danymi w panelu
Po zalogowaniu do systemu, klient ma wgląd do swoich danych, historii swoich zamówień, ma możliwość edycji tych danych oraz możliwość zmiany hasła.

4. Indywidualny poziom cen
Klienci będą dokonywali zakupów w różnych cenach tego samego towaru. Najniższą możliwą cenę otrzymają klienci, którzy będą zamawiali towar w dużych ilościach, najczęściej w zamówieniach tradycyjnych. Oczywiście w każdym momencie można przejść na inny poziom cen, w zależności od rozwoju współpracy. Wstępnie każdy klient, który dokona rejestracji, otrzyma podstawowy poziom cen, gdyż nie można z góry założyć, w jakich ilościach będzie dokonywał zakupów. W przypadku zamówień częstych w dużych ilościach, poziom cen zostanie obniżony przy następnych zamówieniach (patrz zakładka Rabaty)

5. Składanie i finalizowanie zamówienia
Gdy klient zakończy przeglądanie oferty i doda do zamówienia dany towar lub kilka towarów, przechodzi do swojego panelu lub koszyka. Po przejściu do szczegółów zamówienia może dokonać korekty ilości zamawianych produktów, powrócić do zakupów lub dokończyć transakcję. Aby złożyć zamówienie konieczne jest wybranie formy dostawy oraz formy płatności. Po wykonaniu tych czynności pokaże się przycisk "dalej", umożliwiający przejście do dalszej części zamówienia, gdzie należy potwierdzić zgodność zawartości zamówienia naciskając przycisk "potwierdź". W ostatnim oknie należy wybrać adres, na który zostanie wysłane zamówienie. Jeżeli ma być inny niż domyślny, można przejść do strony, na której można wpisać dodatkowy adres (np. dla usługi dropshipping) lub edytować poprzednio podany. Można również powrócić do zakupów, zmienić zamówienie, itp. Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku "realizuj zamówienie", co spowoduje skasowanie zawartości koszyka i zapisanie zamówienia do realizacji. Równocześnie na adres email podany w panelu użytkownika, zostanie wysłany list z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

6. Anulowanie zamówienia
Zamówienie możemy anulować na prośbę zamawiającego do 5 dni od momentu złożenia zamówienia na stronie internetowej Dostawcy (Naszej Hurtowni), pod warunkiem, że paczka z zamówieniem nie została jeszcze przekazana do firmy kurierskiej. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z zamówienia po 5 dniach od złożenia zamówienia zostanie obciążony kwotą 10% od wartości zamówienia. Kara ta jest kosztem manipulacyjnym ponownego wrzucenia towaru na stan magazynowy oraz innymi kosztami związanymi z przygotowaniem i obsługą anulowanego zamówienia. W przypadkach, gdy klient nie odbierze zamówionej przesyłki pobraniowej, będzie obciążony kosztami transportu w obie strony tj. do klienta i z powrotem do siedziby Naszej hurtowni oraz kosztami manipulacyjnymi w wysokości 50 zł. Zapis ten nie dotyczy opcji "dropshipping". (Koszty manipulacyjne są to koszty, na które składa się: czas przygotowania paczki, zużycie materiałów transportowych, czas wystawiania faktury, paragonów oraz wszelkie inne czynności, które składają się na opracowanie całego zamówienia od momentu przyjęcia go do realizacji do momentu przekazania kurierowi, a także koszty ponownego rozpakowania paczki i przyjęcia na magazyn).

W przypadku, gdy przesyłka nieodebrana przez klienta trafi do nas na magazyn i przez okres 6 miesięcy od daty jej otrzymania nie dostaniemy informacji o dalszych losach danego zwrotu, produkty zosaną zutylizowane. Zatem maksymalny okres magazynowania produktów wynosi 6 miesięcy od daty przybycia na nasz magazyn. Na pisemną prośbę możemy wydłużyć ten czas, za opłatą 1 dzień=0,39 zł netto, koszt magazynowania 1 produktu / 1 dzień. Zastrzegamy sobie prawo do utylizacji produktów po określonym czasie bez uprzedniej informacji do własciciela paczki w przypadkach, w których paczka nie będzie możliwa do zidentyfikowania.

7. Formy płatności
Gotówka, przedpłata na konto lub płatne za pobraniem przy odbiorze paczki oraz szybkie płatności PayPal / Blik / PayU.pl

8. Koszt dostawy
Koszty transportu ponosi Zamawiający. Koszt dostawy jest uzależniony od przesyłki. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie naszej firmy, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie.

9. Termin dostawy
Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku przesyłek kurierskich (dodatkowo płatnych) otrzymany towar należy sprawdzić w obecności kuriera - jest to jedyna podstawa uznania reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych.

10. Reklamacje
Produkty podlegają jedynie reklamacji w przypadku wadliwego produktu.
Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w hurtowni objęte są gwarancją na wady fabryczne zakupionego produktu.
Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek natychmiast poinformować sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar do przedstawicielstwa firmy. Do przesyłki należy dołączyć opis wady i opis miejsca wystąpienia wady.
Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Faktura, która stanowi jedyną podstawę gwarancji znajduje się w panelu użytkownika.
Na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji firma Hurtownia YourNewStyle.pl sp. z o.o. ma 14 dni.

11. Ochrona danych osobowych

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
 
 
11.1 Administrator
 
 
 

11.1.1 Administratorem danych osobowych osób korzystających z naszego sklepu, w tym Kupujących i Użytkowników, jest

 

(„Administrator”).

 
 
 
11.1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 
 
 
11.2. Gromadzone Dane
 
 
 
Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza usługi CallPage, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.
 
 
 
11.3. Cele przetwarzania Danych
 
 
 
Dane przetwarzane będą w celu:
 
 
 
11.3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 
 
 
11.3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów, a także opieki posprzedażowej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 
 
 
11.3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 
 
 
11.3.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu ) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 
 
 
11.3.5. Wysyłania newslettera z wszelkimi treściami informacyjnymi – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 
 
 
11.3.6. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie naszego sklepu, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 
 
 
11.4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie
 
 
 
11.4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.
 
 
 
11.4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem hurtownia@eroplace.pl tel.: +48 791 208 906  lub +48 600 876 937. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
 
 
11.5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 
 
 
11.5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 
 
 
11.5.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: hurtownia@eroplace.pl
 
11.5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.
 
 
 
11.5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
 
 
 
11.6. Zabezpieczenie Danych
 
 
 
11.6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
 
 
11.6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 
 
 
11.7. Pozostałe postanowienia
 
 
 
11.7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 
 
 
11.7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.
 
 
 
11.7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób nasz sklep obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.
 
 


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Firma EroPlace.pl zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego pod adresem www.EroPlace.pl,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego pod adresem www.EroPlace.pl,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
12.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
12.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Nie zastosowanie się do w/w zasad będzie skutkowało zerwaniem współpracy oraz utratą możliwości wykorzystania zdjęć i opisów produktów.
 

WARUNKI REKLAMACJI

Produkty podlegają jedynie reklamacji w przypadku wadliwego produktu. Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w hurtowni objęte są gwarancją na wady fabryczne zakupionego produktu. Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek poinformować sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar do przedstawicielstwa firmy. Do przesyłki należy dołączyć opis wady.
Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu. Indywidualne ustawienia monitora, które mogą być powodem przekłamania kolorystyki produktu, nie mogą być podstawą reklamacji ani zwrotu. Faktura, która stanowi jedyną podstawę gwarancji znajduje się w panelu użytkowika.


Na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji hurtownia EroPlace.pl ma 14 dni.

- Zwrot nie obejmuje kosztów dostawy do klienta oraz kosztów zwrotu przedmiotu do Dystrybutora EroPlace.pl
- Paczki za pobraniem nie będą odbierane
- Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie towaru zaraz po jego otrzymaniu i poinformowaniu nas o wadzie telefonicznie lub pisemnie - W przypadku wady fabrycznej zwrócony towar zostanie wymieniony na towar bez wad jeśli aktualny stan magazynowy na to pozwala. Jeśli wymiana jest niemożliwa z powodu zwrotu, klient w ramach uznanej reklamacji może wymienić wadliwy towar na inny lub zażądać zwrotu pieniędzy za wadliwy towar.

 

Po odbiorze paczki sprawdź jej zawartość. Jeśli ilość nie zgadza się z fakturą, masz obowiązek sporządzić protokół szkody z kurierem. Tylko na tej podstawie możemy przyjąć reklamację braku produktów.