1. Postanowienia wstępne
Warunkiem dokonania zakupu w Hurtowni Erotycznej www.EroPlace.pl jest akceptacja regulaminu.
Właścicielem hurtownii internetowej www.EroPlace.pl jest firma Entropia s.c

Miejscem spełnienia świadczenia sprzedawcy jest:
Entropia s.c.

Hurtownia Erotyczna EroPlace.pl

ul. Witosa 29
44 – 196 Knurów
Polska

NIP: PL9691609078
REGON: 243466687

Hurtownia nastawiona jest na odbiorców hurtowych, zajmujących się dalszą odsprzedażą towarów, dlatego też ceny będą dostępne tylko dla klientów zarejestrowanych i zalogowanych. Minimalna kwota zakupów w hurtowni to 250 zł netto w tradycyjnym systemie. W systemie dropshipping limit ten zostaje całkowicie zniesiony do 1 zł.

2. Rejestracja w systemie
Każdy klient, który będzie chciał dokonywać zakupów w naszej hurtowni, musi się zarejestrować. Rejestracja w systemie odbywa się w dwóch etapach.
• Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym trzeba podać podstawowe dane. Dane te są weryfikowane przez nasz system i naszych konsultantów do spraw sprzedaży. Sama rejestracja nie oznacza więc automatycznego przyznania dostępu do systemu zamówień.
• Po pozytywnej weryfikacji, klient otrzymuje informację o aktywowaniu konta - poprzez mail lub telefonicznie. Od tego momentu można dokonywać zamówień.

3. Zarządzanie danymi w panelu
Po zalogowaniu do systemu, klient ma wgląd do swoich danych, historii swoich zamówień, ma możliwość edycji tych danych oraz możliwość zmiany hasła.

4. Indywidualny poziom cen
Klienci będą dokonywali zakupów w różnych cenach tego samego towaru. Najniższą możliwą cenę otrzymają klienci, którzy będą zamawiali towar w dużych ilościach, najczęściej w zamówieniach tradycyjnych. Oczywiście w każdym momencie można przejść na inny poziom cen, w zależności od rozwoju współpracy. Wstępnie każdy klient, który dokona rejestracji, otrzyma podstawowy poziom cen, gdyż nie można z góry założyć w jakich ilościach będzie dokonywał zakupów. W przypadku zamówień częstych w dużych ilościach, poziom cen zostanie obniżony przy następnych zamówieniach. (Patrz zakładka Rabaty)

5. Składanie i finalizowanie zamówienia
Gdy klient zakończy przeglądanie oferty i doda do zamówienia dany towar lub kilka towarów, przechodzi do swojego panelu lub koszyka. Po przejściu do szczegółów zamówienia może dokonać korekty ilości zamawianych produktów, powrócić do zakupów lub dokończyć transakcję. Żeby złożyć zamówienie konieczne jest wybranie formy dostawy oraz formy płatności. Po wykonaniu tych czynności pokaże się przycisk "dalej", umożliwiający przejście do dalszej części zamówienia, gdzie należy potwierdzić zgodność zawartości zamówienia naciskając przycisk "potwierdź". W ostatnim oknie należy wybrać adres, na który zostanie wysłane zamówienie. Jeżeli ma być inny niż domyślny, można przejść do strony, na której można wpisać dodatkowy adres (np. dla usługi dropshipping) lub edytować poprzednio podany. Można również powrócić do zakupów, zmienić zamówienie, itp. Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku "realizuj zamówienie", co spowoduje skasowanie zawartości koszyka i zapisanie zamówienia do realizacji. Równocześnie na adres email podany w panelu użytkownika, zostanie wysłany list z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

6. Anulowanie zamówienia.
Zamówienie możemy anulować na prośbę zamawiającego do 7 dni od momentu złożenia zamówienia na stronie internetowej Dostawcy (Naszej Hurtowni), pod warunkiem, że paczka z zamówieniem nie została jeszcze przekazana do firmy kurierskiej. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z zamówienia po 7 dniach od złożenia zamówienia zostanie obciążony kwotą 10% od wartości zamówienia. Kara ta jest kosztem manipulacyjnym ponownego wrzucenia towaru na stan magazynowy oraz innymi kosztami związanymi z przygotowaniem i obsługą anulowanego zamówienia. W przypadkach, gdy klient nie odbierze zamówionej przesyłki pobraniowej, będzie obciążony kosztami transportu w obie strony tj. do klienta i z powrotem do siedziby Naszej hurtowni, oraz kosztami manipulacyjnymi w wysokości 50 zł. Zapis ten nie dotyczy opcji "dropshipping". (Koszty manipulacyjne są to koszty na które składa się: czas przygotowania paczki, zużycie materiałów transportowych, czas wystawiania faktury, paragonów, oraz wszelkie inne czynności które składają się na opracowanie całego zamówienia od momentu przyjęcia go do realizacji do momentu przekazania kurierowi, a także koszty ponownego rozpakowania paczki i przyjęcia na magazyn).

7. Formy płatności.
Gotówka, przedpłata na konto lub płatne za pobraniem przy odbiorze paczki oraz PayPal

8. Koszt dostawy.
Koszty transportu ponosi Zamawiający. Koszt dostawy jest uzależniony od przesyłki Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie naszej firmy, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie.

9. Termin dostawy.
Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 5 dni roboczych. W przypadku przesyłek kurierskich (dodatkowo płatnych) otrzymany towar należy sprawdzić w obecności kuriera - jest to jedyna podstawa uznania reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych.

10. Reklamacje.
Produkty podlegają jedynie reklamacji w przypadku wadliwego produktu.
Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w hurtowni objęte są gwarancją na wady fabryczne zakupionego produktu.
Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek natychmiast poinformować sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar do przedstawicielstwa firmy. Do przesyłki należy dołączyć opis wady i opis miejsca wystąpienia wady.
Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Faktura, które stanowią jedyną podstawę gwarancji znajduje się w panelu użytkownika.
Na podjecie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji firma Entropia ma 14 dni.

11. Ochrona danych osobowych.
Informujemy, ze Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych firmy:
Hurtownia EroPlace.pl
Witosa 29
44-196 Knurów
Polska

Dane te będą jedynie wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówienia i w celach marketingowych przez firmę EroPlace.pl. Rejestracja w sklepie firmy EroPlace.pl oznacza zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych droga elektroniczną bądź pocztową.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Firma EroPlace.pl zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego pod adresem www.EroPlace.pl,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego pod adresem www.EroPlace.pl,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
12.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
12.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Nie zastosowanie się do w/w zasad będzie skutkowało zerwaniem współpracy oraz utratą możliwości wykorzystania zdjęć i opisów produktów.
 

WARUNKI REKLAMACJI

Produkty podlegają jedynie reklamacji w przypadku wadliwego produktu. Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w hurtowni objęte są gwarancją na wady fabryczne zakupionego produktu. Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek poinformować sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar do przedstawicielstwa firmy nie później niż do 7 dni od daty odbioru przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć opis wady.
Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu. Indywidualne ustawienia monitora, które mogą być powodem przekłamania kolorystyki produktu, nie mogą być podstawą reklamacji ani zwrotu. Faktura, które stanowią jedyną podstawę gwarancji  znajduje się w panelu użytkowika.
Na podjecie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji hurtownia EroPlace.pl ma 14 dni.

- Zwrot nie obejmuje kosztów dostawy do klienta oraz kosztów zwrotu przedmiotu do Dystrybutora EroPlace.pl
- Paczki za pobraniem nie będą odbierane.
- Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie towaru zaraz po jego otrzymaniu i poinformowaniu nas o wadzie telefonicznie lub pisemnie. - W przypadku wady fabrycznej zwrócony towar zostanie wymieniony na towar bez wad jeśli aktualny stan magazynowy na to pozwala. Jeśli wymiana jest nie możliwa z powodu zwrotu, klient w ramach uznanej reklamacji może wymienić wadliwy towar na inny lub zażądać zwrotu pieniędzy za wadliwy towar.
 

Po odbiorze paczki sprawdź jej zawartość. Jeśli ilość nie zgadza się z Fakturą, masz obowiązek sporządzić protokół szkody z kurierem DPD. Tylko na tej podstawie możemy przyjąć reklamację braku produktów.uktów.