PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści oraz zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej www.EroPlace.pl chronione są prawem autorskim. Informujemy, iż kopiowanie tekstów lub zdjęć, bez wcześniejszego ustalenia z administratorem są nielegalne. 

 

Osoby, które nie otrzymały zgody co do wykorzystania naszych materiałów - nie mają prawa ich kopiować i wykorzystywać co własnych celów.


Dopuszczenie się tego typu przestępstw kierowane jest na drogę Sądową bez uprzedzenia o tym fakcie osoby, która dopuściła się tego czynu.